Warga PRP

Warga Pusat Rehabilitasi PERKESO

Pusat Rehabilitasi PERKESO mempunyai tenaga kerja profesional daripada pelbagai disiplin seperti Pegawai Perubatan, Jururawat, Jurupulih Anggota, Jurupulih Kerja, Pelatih Vokasional dan Pengurus Kes yang bertanggungjawab dalam dalam menjayakan perancangan rehabilitasi pesakit sehingga kembali bekerja dan menjadi lebih berdikari.

We Are Rehab! Itu adalah jeritan perang kita dari awal. Kami percaya bahawa proses pemulihan atau rehabilitasi memerlukan pendekatan interdisiplin untuk menangani masalah biopsikososial pesakit. Di Pusat Rehabilitasi PERKESO, pasukan kami bekerjasama dan komited demi memastikan matlamat pesakit dan perjalanan pemulihan mereka diutamakan dahulu.