Pusat Rehabilitasi PERKESO

Soalan Lazim

1.Siapakah yang layak mendapat rawatan di Pusat Rehabilitasi PERKESO?

Kategori A (Pencarum PERKESO)

Orang Berinsurans PERKESO yang mengemukakan tuntutan di bawah Akta berikut:

  • Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 - Skim Faedah Bencana Pekerjaan dan Skim Pencen Ilat.
  • Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 - Skim Bencana Pekerjaan
  • Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017

Kategori B (Bukan Pencarum PERKESO)

Individu (Warganegara Malaysia / Bukan Warganegara Malaysia) yang bukan pencarum PERKESO.

Kategori A (Pencarum PERKESO)

  • Hadir ke Pejabat PERKESO berdekatan dan kemukakan nama serta nombor kad pengenalan untuk pemeriksaan status tuntutan faedah. Maklumkan tujuan rujukan ke Pusat Rehabilitasi PERKESO bagi program rehabilitasi perubatan atau rehabilitasi vokasional. Sekiranya layak, Pejabat PERKESO berkaitan akan merujuk kes tuan/puan ke Pusat Rehabilitasi PERKESO.
  • Bagi tujuan rawatan rehabilitasi perubatan adalah disyorkan untuk mendapatkan surat rujukan daripada doktor merawat.

Kategori B (Bukan Pencarum PERKESO)

  • Sila hubungi atau hadir ke Pusat Rehabilitasi PERKESO bagi tujuan penilaian awal.

Kriteria utama untuk mendapatkan rawatan adalah stabil dari segi kesihatan dan memerlukan rawatan rehabilitasi perubatan dan vokasional.

Terdapat pelbagai jenis kecederaan yang melibatkan kecederaan di tempat kerja dan penyakit lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Antaranya adalah strok, kecederaan saraf tunjang, Traumatic Brain Injury (TBI), kecederaan muskuloskeletal dan pelbagai lagi.

Isnin hingga Jumaat (9 pagi - 5 petang)
Sabtu (9 pagi -1 petang)
Wad & Asrama (24 jam)

Tempoh rawatan adalah bergantung kepada keperluan dan tahap kecederaan setiap pelanggan. Pemantauan tempoh rawatan adalah berdasarkan Rehab Action Plan yang disediakan bersama pihak pelanggan.

Pelanggan akan disokong oleh Program Return To Work (RTW) dan proses penempatan pekerjaan bagi membantu pelanggan mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian.