Pengurusan Hilang Upaya

Pengurusan Hilang Upaya

Pengurusan Hilang Upaya di Pusat Rehabilitasi PERKESO memfokuskan kepada penyediaan perancangan rehabilitasi yang komprehensif kepada pesakit. Setiap perancangan rehabilitasi pesakit akan diuruskan oleh Pengurus Kes dan dan dibantu oleh anggota klinikal dan rehabilitasi yang mengintegrasikan perkhidmatan daripada pelbagai disiplin.

Pengurus Kes akan menguruskan perancangan rehabilitasi mengikut tahap keupayaan pesakit dan membantu mereka mencapai matlamat untuk kembali bekerja dan lebih berdikari dalam menjalani kehidupan seharian.

Di Pusat Rehabilitasi PERKESO, penjagaan perubatan memainkan peranan dalam sistem pengurusan hilang upaya. Kami menawarkan konsep penjagaan perubatan yang komprehensif dengan bantuan anggota klinikal dan jurupulih.